Back
 • Na prijatie vám stačí stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Bez prijímacích skúšok
 • Moderný koncept manažérskeho vzdelávania
 • Efektívna forma štúdia. Kombinácia online formy s interaktívnymi workshopmi
 • Dôraz na prepojenie teórie s praxou
 • Profesionálny lektorský tím, ktorí je vám plne k dispozícii
 • Študijné materiály vrátane rozsiahlej online knižnice sú v cene štúdia
 • Učíme sa v najmodernejších priestoroch biznis centra
 • Individuálny prístup a časová flexibilita
 • Ľahko skĺbite prácu a štúdium
 • Zvýšite svoju cenu na trhu práce
 • Získate nové kontakty
 • Možnosť prerušenia štúdia
 • Štúdium aj na splátky
 • Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu si zvýšite spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti