Back

Štúdium na Európskej vzdelávacej asociácii je investíciou do profesijného a osobného rastu. Rozšírite si vedomosti z vami zvoleného odboru a zlepšíte svoju možnosť uplatnenia na významných pozíciách nielen vo verejnej správe, ale aj v mimovládnych organizáciách a významných spoločnostiach súkromného sektora. Získate nové impulzy, kontakty a manažérske zručnosti. Študijné programy sú určené najmä manažérom strednej i vrcholovej úrovne, podnikateľom a všetkým zástupcom súkromnej, štátnej i neziskovej sféry. Pomôžeme vám aby vaše štúdiu prebiehalo bez problémov a s ohľadom na vaše individuálne potreby.