Back

Hlavným poslaním Európskej vzdelávacej asociácie je poskytovať kvalitné vzdelávanie pre všetkých, ktorí chcú naplno využiť svoj potenciál, doplniť či rozšíriť si existujúce vzdelanie a uspieť vo svojom profesionálnom živote. Výučba vychádza vždy z najnovších praktických i teoretických poznatkov, a preto veľmi dbáme najmä na kvalitu našich lektorov, ktorí vynikajú svojou vysokou odbornosťou a mnohoročnými skúsenosťami z praxe. Najvyššiu úroveň našich vzdelávacích programov celoživotného vzdelávania potvrdzuje aj akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  • Moderný koncept manažérskeho vzdelávania, kombinujeme online formy s interaktívnymi workshopmi
  • Profesionálny lektorský tím, ktorý je vám plne k dispozícii
  • Kladieme dôraz na prepojenie teórie s praxou
  • Učíme v najmodernejších priestoroch biznis centra
  • Individuálny prístup

Prečo si vybrať nás?

Profesijné celoživotné vzdelávanie vám umožní zapojiť sa do života občianskej spoločnosti

Konečná cena štúdia vrátane všetkých poplatkov je bezkonkurenčná

Na prijatie stačí stredoškolské vzdelanie s maturitou. Bez prijímacích skúšok.