Back

Študenti EVA majú majú zaistený prístup ku kvalitným informačným zdrojom, z ktorých môžu čerpať po celú dobu štúdia, pri písaní seminárnych prác, prípadových štúdií a záverečnej práce.

Časť odborne povinnej literatúry si môžu študenti vypožičať tradičným spôsobom v Univerzitnej knižnici v Bratislave, alebo prostredníctvom online knižnice s viac ako 8 500 knižnými titulmi, ktorá sa stále rozrastá. Naši študenti môžu využívať túto službu po dobu jedného roka bezplatne.