Back

Štúdium je kombinované a skladá sa z 10 predmetov, ktoré sú rozdelené do 2 semestrov, letného a zimného. Výučbu má na starosti profesionálny lektorský tím, ktorý je zložený zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu, ale aj lektorskej práce. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie vlastných tém, napríklad z vášho vlastného biznisu.