Back

Číslo akreditácie: 3789/2022/128/2

Absolvent vzdelávacieho programu je schopný identifikovať možné optimalizačné príležitosti a nástroje na zvyšovanie kvality života občanov pri rešpektovaní zásad udržateľného rozvoja – robiť veci kvalitne, efektívne a včas, minimalizovať nedostatky súvisiace s procesmi vo verejne správe s dôrazom na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a nízkymi nákladmi, absolvent štúdia pozná zásady a formy efektívnej komunikácie.

Priebeh

Výučbu zabezpečuje profesionálny lektorský tím, ktorý je zložený zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu, ale aj lektorskej práce. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie vlastných tém, napríklad z vášho vlastného biznisu. Úspešní absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní programu.

Podmienky programu

Bez prijímacích skúšok! Stačí ak máte ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Školné

Podpisom zmluvy a uhradením školného sa stávate študentom EVA. Podanie prihlášky je zadarmo. V cene štúdia sú zahrnuté všetky výhody a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky.

1 splátka

2 300
  •  

2 splátky

1 150
  •  
Obľúbené

3 splátky

767
  •  

4 splátky

575
  •  

V cene je zahrnuté

  • Komplexné študijné materiály
  • Konzultácie záverečnej práce
  • Diskusie s lektormi
  • Celoročný prístup do Univerzitnej knižnice v Bratislave a online knižnice
  • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a diplom

Vyplňte nezáväznú prihlášku

Celým procesom vás prevedieme postupne a zodpovieme akékoľvek otázky.