Back

Bez prijímacích skúšok! Stačí ak máte ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa.