Back

Absolventi s titulom MBA majú tie najlepšie predpoklady pre postup na kariérnom rebríčku, posilnenie svojej pozície na pracovnom trhu a získanie lepšieho finančného ohodnotenia. Po úspešnom absolvovaní profesijne vzdelávacieho programu si absolvent môže zapísať titul za svoje meno v nasledujúcom tvare: Mgr. Iveta Krátka, MBA.