Back

Držitelia profesijného titulu MBA majú tie najlepšie predpoklady pre postup na kariérnom rebríčku, posilnenie svojej pozície na pracovnom trhu a získanie lepšieho finančného ohodnotenia. MBA nie je akademickým titulom a nenahrádza vysokoškolské vzdelanie či odborné vzdelanie, ktoré vhodne doplňuje a rozširuje.