Back

Číslo akreditácie: 3789/2022/128/2

Absolvent vzdelávacieho programu je schopný identifikovať možné optimalizačné príležitosti a nástroje na zvyšovanie kvality života občanov pri rešpektovaní zásad udržateľného rozvoja – robiť veci kvalitne, efektívne a včas, minimalizovať nedostatky súvisiace s procesmi vo verejne správe s dôrazom na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a nízkymi nákladmi, absolvent štúdia pozná zásady a formy efektívnej komunikácie.

Priebeh

Štúdium je kombinované a skladá sa z 10 predmetov, ktoré sú rozdelené do 2 semestrov, letného a zimného. Výučbu má na starosť profesionálny lektorský tím, ktorý je zložený zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu, ale aj lektorskej práce. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie vlastných tém, napríklad z vášho vlastného biznisu.

Podmienky programu

Bez prijímacích skúšok! Stačí ak máte ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa.

Školné

Podpisom zmluvy a uhradením školného sa stávate študentom EVA. Podanie prihlášky je zadarmo. V cene štúdia sú zahrnuté všetky výhody a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky.

1 splátka

2 300
 •  

2 splátky

1 150
 •  
Obľúbené

3 splátky

767
 •  

4 splátky

575
 •  

V cene je zahrnuté

 • Komplexné študijné materiály
 • Opravy záverečnej práce
 • Konzultácie s lektormi
 • Celoročný prístup do Univerzitnej knižnice v Bratislave a online knižnice
 • Diplom v slovenskom a anglickom jazyku

Program sa skladá z týchto prednášok

 • Úvod do základov verejnej správy a teórie verejných služieb
 • Komunikácia a komunikačné zručnosti pri poskytovaní verejných služieb
 • Manažérstvo kvality vo verejnej správe
 • Optimalizácia procesov vo verejnej správe
 • Manažment kvality a riadenia organizácií vo verejných službách
 • Nové trendy a moderné prístupy v riadení ľudských zdrojov
 • Verejná správa a všeobecné správne konanie
 • Filozofické a etické otázky pri vybraných verejných službách
 • Medzinárodná spolupráca vo verejnom sektore
 • Tematický kolokviálny worshop

Vyplňte nezáväznú prihlášku

Celým procesom vás prevedieme postupne a zodpovieme akékoľvek otázky.