Back

Číslo akreditácie: 3789/2022/128/1

Absolvent vzdelávacieho programu je schopný vyhodnotiť okolnosti posudzovanej veci, navrhovať účinné a efektívne prostriedky pre rozhodnutie, prostredníctvom mechanizmov regulácie koordinovať vzťahy spolupráce a súčinnosti medzi štátnou správou, územnou a regionálnou samosprávou, zapájať sa do tvorby verejných politík, spolupracovať s mimovládnymi neziskovými organizáciami na zverenom úseku verejnej správy a poznať zásady a formy efektívnej komunikácie a zvládania stresu.

Priebeh

Štúdium je kombinované a skladá sa z 10 predmetov, ktoré sú rozdelené do 2 semestrov, letného a zimného. Výučbu má na starosť profesionálny lektorský tím, ktorý je zložený zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu, ale aj lektorskej práce. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie vlastných tém, napríklad z vášho vlastného biznisu.

Podmienky programu

Bez prijímacích skúšok! Stačí ak máte ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa.

Školné

Podpisom zmluvy a uhradením školného sa stávate študentom EVA. Podanie prihlášky je zadarmo. V cene štúdia sú zahrnuté všetky výhody a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky.

1 splátka

2 300
 •  

2 splátky

1 150
 •  
Obľúbené

3 splátky

767
 •  

4 splátky

575
 •  

V cene je zahrnuté

 • Komplexné študijné materiály
 • Opravy záverečnej práce
 • Konzultácie s lektormi
 • Celoročný prístup do Univerzitnej knižnice v Bratislave a online knižnice
 • Diplom v slovenskom a anglickom jazyku

Program sa skladá z týchto prednášok

 • Základy manažmentu
 • Aktéri verejnej politiky
 • Manažment vzťahov s adresátmi verejnej správy
 • Efektívna komunikácia
 • Kreatívny manažment
 • Regulačné mechanizmy vo verejnej správe
 • Občianska spoločnosť ako systém spoločenskej regulácie a jej aktéri vo verejnej politike
 • Súdny prieskum rozhodnutí správnych orgánov a dozor prokuratúry v netrestných veciach
 • Tematický kolokviálny workshop
 • Odborná terminológia v anglickom jazyku

Vyplňte nezáväznú prihlášku

Celým procesom vás prevedieme postupne a zodpovieme akékoľvek otázky.